Artikelen

Werkwijze

homeafb2

Om de juiste behandeling te kiezen starten we met een uitgebreid gesprek van anderhalf uur. We beginnen bij de klacht. We gaan uitgebreid in op de bestaande klacht(en), alle symptomen en verschijnselen als gevolg van de klacht en de tot dan toe gevolgde behandelingen.
Daarnaast is de ziektegeschiedenis belangrijk. Wat is er geweest (vanaf de geboorte) aan klachten, operaties en medicaties. Dat is om inzicht te krijgen in het verloop en de opbouw van een klachtenpatroon. Verder gebruik ik iriscopie als methode om te kijken welke organen ondersteund moeten worden.
Op basis van alle gegevens bespreken we het behandelplan dat het zelfgenezend vermogen het beste kan ondersteunen. De duur en de intensiteit van de behandeling zijn afhankelijk van de ernst van de klachten en hoe lang de klachten al bestaan.

Klachten of ziekten zijn een uiting van een verstoring of blokkade in het lichaam. Zo’n verstoring kan op alle niveaus plaatsvinden. Tijdens het gesprek zoeken we ook naar mogelijke oorzaken van de klacht. Voorbeelden van klachten zijn spijsverteringsklachten, darmklachten zoals spastische darm, prikkelbare darm syndroom, obstipatie, vermoeidheid, stress gerelateerde klachten, chronische verkoudheden, nek- en rugklachten, migraine, pijnklachten, RSI-klachten, ME-verschijnselen, depressies, menstruatieklachten, overgangsklachten, eczeem en allergieklachten.