• Natuurgeneeskunde
  Natuurgeneeskunde

  Natuurgeneeskunde stimuleert het zelfgenezend vermogen van de mens en maakt geen gebruik van chemische middelen. In de natuurgeneeskunde worden natuurlijke geneesmiddelen en therapievormen gebruikt, gericht op herstel en genezing.

 • Mens als geheel
  Mens als geheel

  De mens is een geheel van lichaam, geest en ziel. Ziekte is een verstoring van de balans, zelden van één ziek orgaan. Ieder mens is uniek en gezondheid en ziekte zijn voor iedereen anders. Daarom zijn behandeling en genezing maatwerk.

 • Iets voor jou?
  Iets voor jou?

  Natuurkunde is voor iedereen met acute of chronische gezondheidsklachten. Natuurgeneeskunde kan ook (en juist) worden ingezet ter voorkoming van klachten, en aanvullend op een reguliere behandeling. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Het gaat erom wat voor persoon de ziekte heeft, niet wat voor ziekte de persoon heeft.

Hippocrates, 460 - 370 v.Chr.

 • image255x170

  Natuurgeneeskunde

  Steeds meer mensen kiezen voor een natuurgeneeskundige aanpak. Van de vijf miljoen inwoners van de Europese Unie kiest een miljoen voor een natuurgeneeskundige behandeling (zoals natuurgeneeskunde, homeopathie of acupunctuur).

  Lees meer

 • image255x170

  Nooit zomaar ziek

  Soms lijkt een ziekte onverwacht toe te slaan, maar in werkelijkheid is dat zelden het geval. Als je ziekte beschouwt als een proces dat ergens begint met vage signalen en subtiele symptomen, die je verder negeert of onderdrukt, dan eindigt dat proces in het slechtste geval...

  Lees meer

 • image255x170

  Werkwijze

  Om de juiste behandeling te kiezen starten we met een uitgebreid gesprek van anderhalf uur. We beginnen bij de klacht. We gaan uitgebreid in op de bestaande klacht(en), alle symptomen en verschijnselen als gevolg van de klacht en de tot dan toe gevolgde behandelingen.

  Lees meer

 • image255x170

  Praktijkinformatie

  Voor er een behandeling wordt gestart is er eerst een uitgebreid intakegesprek om de juiste ondersteuning te bieden. Op basis daarvan wordt het behandelplan opgesteld en krijg je inzicht in het aantal afspraken en de kosten. De natuur-geneeskundige consulten worden...

  Lees meer